Giải câu 1 Tác dụng của câu đặc biệt (Trang 28 SGK ngữ văn 7 tập 2)

Giải câu hỏi 1 Tác dụng của câu đặc biệt (Trang 28 SGK ngữ văn 7 tập 2) – Phần soạn bài Câu đặc biệt trang 27 – 29 SGK ngữ văn lớp 7 tập 2

Đề bài:

Cho các câu đặc biệt sau:

1. Một đêm mùa xuân. Trên dòng sông êm ả, cái đò cũ của bác tài phán từ từ trôi (Nguyên Hồng)
2. Đoàn người nhốn nháo lên. Tiếng reo, tiếng vỗ tay. (Nam Cao)
3. “Trời ơi!”, cô giáo tái mặt và nước mắt giàn giụa. Lũ nhỏ cũng khóc mỗi lúc một to hơn. (Khánh Hoài)
4. An gào lên: – Sơn! Em Sơn!, Sơn ơi! ; – Chị An ơi! (Nguyễn Đình Thi)
Hãy cho biết tác dụng của các câu đặc biệt trên thể hiện những đặc điểm nào sau đây:
– Bộc lộ cảm xúc
– Liệt kê, thông báo về sự tồn tại của sự vật, hiện tượng
– Xác định thời gian, nơi chốn
– Gọi đáp

Trả lời:

– (1): Một đêm mùa xuân. (Xác định thời gian, nơi chốn)

– (2): Tiếng reo. Tiếng vỗ tay. (Liệt kê, thông báo về sự có mặt của sự vật, hiện tượng)

– (3): “Trời ơi!” (Bộc lộ cảm xúc)

– (4): – Sơn! Em Sơn! Sơn ơi!; – Chị An ơi! (Gọi đáp)

(BAIVIET.COM)