Giải câu 1 – Sử dụng từ đồng nghĩa (Trang 115 SGK ngữ văn 7 tập 1)

Giải câu hỏi 1 – Sử dụng từ đồng nghĩa (Trang 115 SGK ngữ văn 7 tập 1) – Phần soạn bài Từ đồng nghĩa trang 113 – 117 SGK ngữ văn lớp 7 tập 1.

Đề bài:

Câu 1. Thử thay các từ đồng nghĩa quả và tráibỏ mạng và hi sinh trong các ví dụ ở mục II cho nhau và rút ra nhận xét.

Trả lời:

– quả và trái là những từ đồng nghĩa hoàn toàn

– bỏ mạng và hi sinh đồng nghĩa không hoàn toàn

Những từ đồng nghĩa hoàn toàn thì có thể thay thế cho nhau mà không ảnh hưởng gì đến ý nghĩa của câu (có thể thay quả bằng trái và ngược lại); còn các từ đồng nghĩa không hoàn toàn thì việc thay thế sẽ dẫn đến sự thay đổi ý nghĩa của câu, nhất là sắc thái nghĩa biểu cảm (không thể thay bỏ mạng bằng hi sinh, vì mặc dù đều có nghĩa gốc là chết nhưng bỏ mạng mang sắc thái khinh bỉ, còn hi sinh lại mang sắc thái kính trọng, ngợi ca).

(BAIVIET.COM)