Giải câu 1 – Sử dụng từ đồng âm (Trang 135 SGK ngữ văn 7 tập 1)

Giải câu hỏi 1 – Sử dụng từ đồng âm (Trang 135 SGK ngữ văn 7 tập 1) – Phần soạn bài Từ đồng âm trang 135 SGK ngữ văn lớp 7 tập 1.

Đề bài:

Câu 1: Nhờ đâu em phân biệt được nghĩa của các từ lồng trong hai câu trên?

Trả lời:

Nhờ ngữ cảnh mà ta phân biệt được nghĩa của các từ lồng trong hai câu trên.

(BAIVIET.COM)