Giải câu 1 – Sử dụng thành ngữ (Trang 144 SGK ngữ văn 7 tập 1)

Giải câu 1 – Sử dụng thành ngữ (Trang 144 SGK ngữ văn 7 tập 1) – Phần soạn bài Thành ngữ trang 144 SGK ngữ văn lớp 7 tập 1.

Đề bài:

Câu 1: Xác định vai trò ngữ pháp của thành ngữ trong các câu sau:

– Thân em vừa trắng lại vừa tròn

Bảy nổi ba chìm với nước non.

(Hồ Xuân Hương)

– Anh đã nghĩ thương em như thế này thì anh đào giúp cho em một cái ngách sang nhà anh, phòng khi tắt lửa tối đèn có đứa nào đến bắt nạt thì em chạy sang…

(Tô Hoài)

Trả lời:

Xác định vai trò của thành ngữ.

– Bảy nổi ba chìm -> làm vai trò vị ngữ của câu

– Tắt lửa tối đèn -> làm bổ ngữ cho động từ “phòng”.

(BAIVIET.COM)