Giải câu 1 – Sử dụng quan hệ từ (Trang 97 SGK ngữ văn 7 tập 1)

Giải câu 1 – Sử dụng quan hệ từ (Trang 97 SGK ngữ văn 7 tập 1) – Phần soạn bài Quan hệ từ trang 97 SGK ngữ văn lớp 7 tập 1.

Đề bài:

Câu 1: Trong các trường hợp dưới đây, trường hợp nào bắt buộc phải có quan hệ từ, trường hợp nào không bắt buộc phải có?

a) Khuôn mặt của cô gái

b) Lòng tin của nhân dân

c) Cái tủ bằng gỗ mà anh vừa mới mua

d) Nó đến trường bằng xe đạp

e) Giỏi về toán

g) Viết một bài văn về phong cảnh Hồ Tây

h) Làm việc ở nhà

i) Quyển sách đặt ở trên bàn.

Trả lời:

Các trường hợp bắt buộc phải có quan hệ từ (vì những trường hợp này nếu không có quan hệ từ thì câu văn sẽ đổi nghĩa hoặc không rõ).

– Cái tủ bằng gỗ mà anh vừa mới mua.

– Nó đến trường bằng xe đạp.

– Viết một bài văn về phong cảnh Hồ Tây.

– Làm việc ở nhà.

Các trường hợp không bắt buộc phải dùng quan hệ từ:

– Khuôn mặt của cô gái.

– Lòng tin của nhân dân

– Giỏi về kế toán

– Quyển sách đặt ở trên bàn

(BAIVIET.COM)