Giải câu 1 – Quan hệ ý nghĩa giữa các vế câu (Trang 123 SGK ngữ văn 8 tập 1)

Giải câu hỏi 1 – Quan hệ ý nghĩa giữa các vế câu (Trang 123 SGK ngữ văn 8 tập 1) – Phần soạn bài Câu ghép (tiếp theo) trang 123 – 126 SGK ngữ văn lớp 8 tập 1.

Đề bài:

Câu 1. Quan hệ ý nghĩa giữa các vế câu trong câu ghép sau đây là quan hệ gì? Trong mối quan hệ đó, mỗi vế câu biểu thị ý nghĩa gì?

Có lẽ tiếng Việt của chúng ta đẹp bởi vì tâm hồn của người Việt Nam ta rất đẹp, bởi vì đời sống, cuộc đấu tranh của nhân dân ta từ trước tới nay là cao quý, là vĩ đại, nghĩa là rất đẹp.

(Phạm Văn Đồng, Giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt)

Trả lời:

Quan hệ ý nghĩa trong câu ghép trên là quan hệ Nguyên nhân – Kết quả.

+ Trong đó vế câu “có lẽ” là giả thuyết về kết quả.

+ Từ nối “bởi vì” nêu nguyên nhân: tâm hồn người Việt Nam ta rất đẹp, vì cuộc đấu tranh của ta từ trước tới nay cao quý.

(BAIVIET.COM)