Giải câu 1 – Phương châm về lượng (Trang 8 SGK ngữ văn 9 tập 1)

Giải câu hỏi 1 – Phương châm về lượng (Trang 8 SGK ngữ văn 9 tập 1) – Phần soạn bài Các phương châm hội thoại trang 8 SGK ngữ văn lớp 9 tập 1.

Đề bài:

Câu 1. Đọc đoạn đối thoại sau và trả lời câu hỏi.

An: – Cậu có biết bơi không?
Ba: – Biết chứ, thậm chí còn bơi giỏi nữa.
An: – Cậu học bơi ở đâu vậy?
Ba: – Dĩ nhiên là ở dưới nước chứ còn ở đâu.

Khi An hỏi “học bơi ở đâu” mà Ba trả lời “ở dưới nước” thì câu trả lời có đáp ứng điều mà An muốn biết không? Cần trả lời như thế nào? Từ đó có thể rút ra bài học gì về giao tiếp?

Trả lời:

a) Bản thân từ “bơi” đã cho người ta biết: ở dưới nước. Điều mà An cần biết là một địa điểm học bơi cụ thể (Bể bơi nào? Sông, hồ,… nào?)

b) Câu trả lời của Ba chỉ có nội dung mặc nhiên đã được biết, không có lượng thông tin cần thiết đáp ứng nhu cầu của người đối thoại.

c) Như vậy, khi giao tiếp ta cần chú ý lời nói thiếu nội dung sẽ không đảm bảo tiêu chuẩn giao tiếp.

(BAIVIET.COM)