Giải câu 1 – Phần Tập làm văn chương trình Ngữ văn THCS (trang 171 SGK ngữ văn 9 tập 2)

Giải câu hỏi 1 – Phần Tập làm văn chương trình Ngữ văn THCS (trang 171 SGK ngữ văn 9 tập 2) – Phần soạn bài Tổng kết phần Tập làm văn trang 169 – 172 SGK ngữ văn lớp 9 tập 2.

Đề bài:

Câu 1. Phần Văn và Tập làm văn có mối quan hệ với nhau như thế nào? Hãy nêu ví dụ cho thấy mối quan hệ đó trong chương trình đã học.

Trả lời:

Phần Văn và Tập làm văn có mối quan hệ mật thiết và chặt chẽ với nhau.

– Nắm vững những kiến thức, kĩ năng của phần Tập làm văn thì mới có khả năng đọc – hiểu tốt và ngược lại.

– Các văn bản (hoặc đoạn trích) trong phần Văn là những biểu hiện cụ thể, sinh động của các kiểu văn bản và phương thức biểu đạt.

– Phần Tập làm văn có rất nhiều dạng bài và đề bài liên quan tới phần Văn. Phần Văn cung cấp kiến thức để viết tốt bài ở phần Tập làm văn.

Ví dụ: Cho một đề bài: Hãy phân tích vẻ đẹp hình ảnh bếp lửa trong bài thơ Bếp lửa của Bằng Việt.

– Để làm tốt được bài này cần đọc – hiểu và cảm nhận tốt về bài thơ.

– Có kiến thức và phương pháp viết bài tốt.

(BAIVIET.COM)