Giải câu 1 – Ôn tập lí thuyết (Trang 136 SGK ngữ văn 8 tập 2)

Giải câu hỏi 1 – Ôn tập lí thuyết (Trang 136 SGK ngữ văn 8 tập 2) – Phần soạn bài Luyện tập làm văn bản tường trình trang 136 – 137 SGK ngữ văn lớp 8 tập 2.

Đề bài:

Câu 1. Mục đích viết tường trình là gì?

Trả lời:

Mục đích viết tường trình: trình bày thiệt hại hay mức độ trách nhiệm của người tường trình trong các sự việc xảy ra hậu quả cần xem xét.

(BAIVIET.COM)