Giải câu 1 – Nhân hóa là gì? (Trang 56 SGK ngữ văn 6 tập 2)

Giải câu hỏi 1 – Nhân hóa là gì? (Trang 56 SGK ngữ văn 6 tập 2) – Phần soạn bài Nhân hóa trang 56 SGK ngữ văn lớp 6 tập 2.

Đề bài:

Câu 1: Tìm phép nhân hóa trong khổ thơ sau:

Ông trời
Mặc áo giáp đen
Ra trận
Muôn nghìn cây mía
Múa gươm
Kiến
Hành quân
Đầy đường.

(Trần Đăng Khoa)

Trả lời:

Phép nhân hoá:

– Ông thường dược dùng để gọi người này được dùng để gọi trời.

– Các hoạt động: mặc áo giáp, ra trận là các hoạt động của con người nay được dùng để tả bầu trời trước cơn mưa.

– Từ múa gươm để tả cây mía, hành quân để tả kiến.

(BAIVIET.COM)