Giải câu 1 – Mục đích, yêu cầu (trang 26 SGK ngữ văn 11 tập 1)

Giải câu hỏi 1 – Mục đích, yêu cầu của thao tác lập luận phân tích (Trang 26 SGK ngữ văn lớp 11 tập 1) – Phần soạn bài Thao tác lập luận phân tích trang 25 – 28 SGK ngữ văn lớp 11 tập 1.

Đề bài:

Câu 1. Xác định nội dung ý kiến đánh giá của tác giả đối với nhân vật Sở Khanh.

Trả lời:

Nội dung ý kiến đánh giá của tác giả (luận điểm): Sở Khanh là kẻ bẩn thỉu, bần tiện, là đại diện cao nhất của sự đồi bại trong xã hội Truyện Kiều.

(BAIVIET.COM)