Giải câu 1 – Mục đích, yêu cầu của thao tác lập luận so sánh (trang 79 SGK ngữ văn 11 tập 1)

0 đánh giá

Giải câu hỏi 1 – Mục đích, yêu cầu của thao tác lập luận so sánh (Trang 79 SGK ngữ văn lớp 11 tập 1) – Phần soạn bài Thao tác lập luận so sánh trang 79 – 81 SGK ngữ văn lớp 11 tập 1.

Đề bài:

Câu 1. Xác định đối tượng được so sánh và đối tượng so sánh.

Trả lời:

– Đối tượng so sánh: bài văn Chiêu hồn.

– Đối tượng được so sánh: Chinh phụ ngâm, Cung oán ngâm, Truyện Kiều.

BAIVIET.COM

Bình luận Facebook (Yêu cầu gõ có dấu)

Gửi bình luận

Back To Top