Giải câu 1 – Một số thể loại văn học: Thơ, truyện (Trang 136 SGK ngữ văn 11 tập 1)

Giải câu hỏi 1 (Trang 136 SGK ngữ văn lớp 11 tập 1) – Phần soạn bài Một số thể loại văn học: Thơ, truyện trang 133 – 136 SGK ngữ văn lớp 11 tập 1.

Đề bài:

Loại và thể trong văn học được xác định như thế nào?

Trả lời:

– Loại là phương thức tồn tại chung; thể chỉ là sự hiện thực hóa của loại.

– Phần lớn các ý kiến đều đồng ý rằng các tác phẩm văn học được chia làm ba loại lớn: trữ tình, tự sự, kịch. Mỗi loại lại có thể gồm các thể riêng:

+ Loại trữ tình có các thể: thơ ca, khúc ngâm,…

+ Loại tự sự có các thể: truyện, kí, tùy bút,…

+ Loại kịch có các thể: chính kịch, bi kịch, hài kịch,…

Bên cạnh đó còn có một thể loại khác cũng thường gặp đó là nghị luận.

(BAIVIET.COM)