Giải câu 1 – Miêu tả và biểu cảm trong văn bản tự sự (trang 73 SGK ngữ văn 10 tập 1)

Giải câu hỏi 1 – Miêu tả và biểu cảm trong văn bản tự sự (Trang 73 SGK ngữ văn lớp 10 tập 1) – Phần soạn bài Miêu tả và biểu cảm trong bài văn tự sự trang 73 – 77 SGK ngữ văn lớp 10 tập 1.

Đề bài:

Câu 1. Thế nào là miêu tả? Thế nào là biểu cảm?

Trả lời:

– Miêu tả là dùng ngôn ngữ hoặc một phương tiện nghệ thuật khác làm cho người nghe, người đọc, người xem thấy sự vật, hiện tượng, con người như đang hiện ra trước mắt.

– Biểu cảm là bộc lộ tình cảm chủ quan của bản thân trước sự vật, sự việc, con người trong đời sống.

(BAIVIET.COM)