Giải câu 1 – Luyện tập trên lớp (trang 174 SGK ngữ văn 12 tập 1)

Giải câu hỏi 1 – Luyện tập trên lớp (Trang 174 SGK ngữ văn lớp 12 tập 1) – Phần soạn bài Luyện tập vận dụng kết hợp các thao tác lập luận trang 174 -177 SGK ngữ văn lớp 12 tập 1.

Đề bài:

Hãy nhắc lại các thao tác lập luận mà anh (chị) đã học cùng những đặc trưng cơ bản của từng thao tác.

Trả Lời:

Các thao tác lập luận đã học là chứng minh, giải thích, phân tích, so sánh, bác bỏ và bình luận.

Đặc trưng cơ bản:

– Chứng minh là dùng dẫn chứng để làm cho người ta tin.

– Giải thích là dùng lí lẽ để làm cho người ta biết.

– Phân tích là tách nhỏ thành nhiều bộ phận, chi tiết để làm cho người ta hiểu biết một cách cặn kẽ, thấu đáo.

– So sánh là làm cho người ta nhận rõ giá trị của sự vật, hiện tượng, tư tưởng bằng cách đối chiếu với một sự vật, hiện tượng, tư tưởng khác.

– Bác bỏ là nhằm phủ nhận.

– Bình luận là thuyết phục người khác nghe theo sự đánh giá và bàn bạc của người viết, người nói.

BAIVIET.COM