Giải câu 1 – Luyện tập (Trang 97 SGK ngữ văn 6 tập 1)

Giải câu hỏi 1 – Luyện tập (Trang 97 SGK ngữ văn lớp 6 tập 1) – Phần soạn bài Ông lão đánh cá và con cá vàng trang 97 SGK ngữ văn lớp 6 tập 1.

Đề bài:

Bài 1: Có người cho rằng truyện này nên đặt tên là Mụ vợ ông lão đánh cá và con cá vàng. Ý kiến của em thế nào?

Trả lời:

Nếu đặt tên truyện là Mụ vợ ông lão đánh cá và con cá vàng cũng có cơ sở vì:

– Mụ vợ là nhân vật chính của truyện

– Ý nghĩa của truyện là phê phán, nêu bài học đích đáng cho nhưng kẻ tham lam bội bạc như mụ vợ ông lão.

(BAIVIET.COM)