Giải câu 1 – Luyện tập (Trang 9 SGK ngữ văn 11 tập 2)

Giải câu hỏi 1 – Luyện tập (Trang 9 SGK ngữ văn lớp 11 tập 2) – Phần soạn bài Nghĩa của câu trang 9 SGK ngữ văn lớp 11 tập 2.

Đề bài:

Bài 1. Hãy phân tích nghĩa sự việc trong từng câu thơ ở bài thơ sau:

Ao thu lạnh lẽo nước trong veo,
Một chiếc thuyền câu bé tẻo teo.
Sóng biếc theo làn hơi gợi tí,
Lá vàng trước gió khẽ đưa vèo.
Tầng mây lơ lửng trời xanh ngắt,
Ngõ trúc quanh co khách vắng teo.
Tựa gối, ôm cần lâu chẳng được,
Cá đâu đớp động dưới chân bèo.

(Nguyễn Khuyến, Câu cá mùa thu)

Trả lời:

Phân tích nghĩa sự việc trong từng câu thơ của bài thơ Thu điếu của Nguyễn Khuyến.

– Câu 1: diễn tả hai sự việc (Ao thu lạnh lẽo và nước trong veo) đều là các trạng thái.

– Câu 2: diễn tả một sự việc – đặc điểm (chiếc thuyền – bé).

– Câu 3: một sự việc – quá trình (sóng – gợn).

– Câu 4: một sự việc – quá trình (lá – đưa vèo).

– Câu 5: Gồm hai sự việc – một quá trình (từng mây – lơ lửng) và một đặc điểm (trời – xanh ngắt).

– Câu 6: Gồm hai sự việc – một quá trình (ngõ trúc – quanh co) và một đặc điểm (khách – vắng teo).

– Câu 7: Hai sự việc – đều là các tư thế (tự gối, ôm cần).

– Câu 8: một sự việc – hành động (cá – đớp).

(BAIVIET.COM)