Giải câu 1 – Luyện tập (Trang 89 SGK ngữ văn 9 tập 1)

Giải câu hỏi 1 – Luyện tập (Trang 89 SGK ngữ văn 9 tập 1) – Phần soạn bài Thuật ngữ trang 87 – 90 SGK ngữ văn lớp 9 tập 1.

Đề bài:

Vận dụng kiến thức đã học ở các môn Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí, Toán học, Vật lí, Hóa học, Sinh học để tìm thuật ngữ thích hợp với mỗi chỗ trống. Cho biết mỗi thuật ngữ vừa tìm được thuộc lĩnh vực khoa học nào.

– /…/ là tác dụng đẩy, kéo của vật này lên vật khác.
– /…/ là làm hủy hoại dần dần các lớp đá phủ trên mặt đất do các tác nhân: gió, băng hà, nước chảy,…
– /…/ là hiện tượng trong đó có sinh ra chất mới.
– /…/ là tập hợp những từ có ít nhất một nét chung về nghĩa.
– /…/ là nơi có dấu vết cư trú và sinh sống của người xưa.
– /…/ là hiện tượng hạt phấn tiếp xúc với đầu nhụy.
– /…/ là lượng nước chảy qua mắt cắt ngang lòng sông ở một điểm nào đó, trong một giây đồng hồ. Đơn vị đo: m3/s.
– /…/ là lực hút của Trái Đất.
– /…/ là sức ép của khí quyển lên bề mặt của Trái Đất.
– /…/ là những chất do một nguyên tố hoá học cấu tạo nên.
– /…/ là thị tộc theo dòng họ người cha, trong đó nam có quyền hơn nữ.
– /…/ là đường thẳng vuông góc với một đoạn thẳng tại điểm giữa của đoạn ấy.

Trả lời:

Lực là tác dụng đẩy kéo của vật này lên vật khác (Vật lý)

Xâm thực là quá trình phá hủy lớp đất đá phủ trên mặt đất do các tác nhân như gió, sóng biển, băng hà, nước chảy… (Địa lý)

Hiện tượng hóa học là hiện tượng sinh ra chất mới. (Hóa học)

Di chỉ là những dấu vết của người xưa đã cư trú và sinh sống (Lịch sử).

Thụ phấn là hiện tượng hạt phấn tiếp xúc với nhị hoa (Sinh học).

Lưu lượng là lượng nước chảy qua mặt cắt ngang lòng sông ở một điểm nào đó, trong một giây đồng hồ (Địa lí).

Trọng lực là lực hút của trái đất (Địa lý)

Khí áp là sức nén của khí quyển lên bề mặt trái đất (Địa lý)

Thị tộc phụ hệ là những dòng họ trong đó người đàn ông có quyền hơn người phụ nữ (Lịch sử)

Đường trung trực là đường thẳng vuông góc với một đoạn thẳng tại điểm giữa đoạn ấy (Toán học).

(BAIVIET.COM)