Giải câu 1 – Luyện tập (Trang 8 SGK ngữ văn 9 tập 2)

Giải câu hỏi 1 – Luyện tập (Trang 8 SGK ngữ văn 9 tập 2) – Phần soạn bài Khởi ngữ trang 7 – 8 SGK ngữ văn lớp 9 tập 2.

Đề bài:

Tìm khởi ngữ trong các đoạn trích sau đây:

a) Ông cứ đứng vờ vờ xem tranh ảnh chờ người khác đọc rồi nghe lỏm. Điều này ông khổ tâm hết sức.

(Kim Lân, Làng)

b) – Vâng! Ông giáo dạy phải! Đối với chúng mình thì thế là sung sướng.

(Nam Cao, Lão Hạc)

c) Một mình thì anh bạn trên trạm đỉnh Phan-xi-păng ba nghìn một trăm bốn mươi hai mét kia mới một mình hơn cháu.

(Nguyễn Thành Long, Lặng lẽ Sa Pa)

d) Làm khí tượng ở được cao như thế mới là lý tưởng chứ.

(Nguyễn Thành Long, Lặng lẽ Sa Pa)

e) Đối với cháu, thật là đột ngột […].

(Nguyễn Thành Long, Lặng lẽ Sa Pa)

Trả lời:

a) – Điều này

b) – Đối với chúng mình

c) – Một mình

d) – Làm khí tượng

e) – Cháu

(BAIVIET.COM)