Giải câu 1 – Luyện tập (Trang 70 SGK ngữ văn 8 tập 1)

Giải câu 1 – Luyện tập (Trang 70 SGK ngữ văn 8 tập 1) – Phần soạn bài Trợ từ, thán từ trang 70 SGK ngữ văn lớp 8 tập 1

Đề bài:

Bài 1: Trong các câu dưới đây, từ nào (trong các từ in đậm) là trợ từ, từ nào không phải là trợ từ?

a) Chính thầy hiệu trưởng đã tặng tôi quyển sách này.
b) Chị Dậu là nhân vật chính của tác phẩm “Tắt đèn”.
c) Ngay tôi cũng không biết đến việc này.
d) Anh phải nói ngay điều này cho cô giáo biết.
e) Cha tôi là công nhân.
g) Cô ấy đẹp ơi là đẹp.
h) Tôi nhơ mãi những kỉ niệm thời niên thiếu.
i) Tôi nhắc anh những ba bốn lần mà anh vẫn quên.

Trả lời:

Trong các câu dưới đây) trợ từ là:

a) Chính thầy hiệu trưởng đã tặng tôi cuốn sách này.

c) Ngay tôi cũng không biết đến việc này.

e) Cô ấy đẹp ơi là đẹp.

i) Tôi nhắc anh những ba bốn lần mà anh vẫn quên.

(BAIVIET.COM)