Giải câu 1 – Luyện tập (Trang 70 SGK ngữ văn 11 tập 2)

Giải câu hỏi 1 – Luyện tập (Trang 70 SGK ngữ văn lớp 11 tập 2) – Phần soạn bài Người trong bao trang 65 – 70 SGK ngữ văn lớp 11 tập 2.

Đề bài:

Câu 1. Nhập vai Bê-li-cốp để kể lại truyện ngắn Người trong bao bằng ngôi thứ nhất.

Trả lời:

Kể sáng tạo truyện bằng cách nhập vai nhân vật chính Bê-li-cốp – xưng “tôi” hoặc “mình”, kể cả khi Bê-li-cốp đã chết.

(BAIVIET.COM)