Giải câu 1 – Luyện tập (Trang 69 SGK ngữ văn 6 tập 2)

Giải câu hỏi 1 – Luyện tập (Trang 69 SGK ngữ văn 6 tập 2) – Phần soạn bài Ẩn dụ trang 69 SGK ngữ văn lớp 6 tập 2.

Đề bài:

Bài 1: So sánh đặc điểm và tác dụng của ba cách diễn đạt sau đây:

– Cách 1:

Bác Hồ mái tóc bạc
Đốt lửa cho anh nằm

– Cách 2:

Bác Hồ như Người Cha
Đốt lửa cho anh nằm

– Cách 3:

Người Cha mái tóc bạc
Đốt lửa cho anh nằm

Trả lời:

Trong ba cách diễn đạt đã cho, cách diễn dạt thứ nhất là cách diễn đạt thường (Bác Hồ mái tóc bạc – Đốt lửa cho anh nằm), cách thứ hai có sử dụng so sánh Bác Hồ như Người cha – Đốt lửa cho anh nằm), cách thứ ba có sử dụng ấn (Người Cha mái tóc bạc * Đốt lửa cho anh nằm).

* Cách diễn đạt có dùng so sánh và ẩn dụ tạo cho câu nói có hình tượng, cảm hơn so với cách nói bình thường nhưng ẩn dụ làm cho câu nói hàm súc cao so sánh.

(BAIVIET.COM)