Giải câu 1 – Luyện tập (Trang 65 SGK ngữ văn 7 tập 2)

Giải câu hỏi 1 – Luyện tập (Trang 65 SGK ngữ văn 7 tập 2) – Phần soạn bài Chuyển đổi câu chủ động thành câu bị động (Tiếp theo) trang 65 SGK ngữ văn lớp 7 tập 2

Đề bài:

Bài 1: Chuyển đổi mỗi câu chủ động dưới đây thành hai câu bị động theo hai kiểu khác nhau.

a) Một nhà sư vô danh đã xây ngôi chùa ấy từ thế kỉ XIII.

b) Người ta làm tất cả cánh cửa chùa bằng gỗ lim.

c) Chàng kị sĩ buộc con ngựa bạch bên gốc đào.

d) Người ta dựng một lá cờ đại ở giữa sân.

Trả lời:

CâuCách 1Cách 2
a.Ngôi chùa ấy đã được một nhà sư vô danh xây từ thế kỷ XIII.Ngôi chùa ấy xây từ thế kỷ XIII.
b.Tất cả cánh cửa chùa được người ta làm bằng gỗ lim.Tất cả cánh cửa chùa làm bằng gỗ lim.
c.Con ngựa bạch được chàng kị sĩ buộc bên gốc đào.Con ngựa bạch buộc bên gốc đào.
d.Một lá cờ đại được người ta dựng ở giữa sân.Một lá cờ đại dựng ở giữa sân.

(BAIVIET.COM)