Giải câu 1 – Luyện tập (Trang 61 SGK ngữ văn 10 tập 2)

Giải câu hỏi 1 – Luyện tập (Trang 61 SGK ngữ văn lớp 10 tập 2) – Phần soạn bài Chuyện chức phán sự đền Tản Viên (Nguyễn Dữ) trang 61 SGK ngữ văn lớp 10 tập 2.

Đề bài:

Bài 1. Nếu được yêu cầu viết đoạn kết của truyện, anh (chị) sẽ đồng tình với cách kết thúc như đã có hay sẽ chọn một cách kết thúc khác? Trình bày và giải thích ý kiến của mình.

Trả lời:

Với yêu cầu viết đoạn kết của truyện, các em có thể đồng tình hay không đồng tình với kết thúc như đã có và đưa ra một cách kết thúc khác. Điều quan trọng là có thể giải thích một cách hợp lí và thuyết phục về ý kiến của mình.

(BAIVIET.COM)