Giải câu 1 – Luyện tập (Trang 60 SGK ngữ văn 9 tập 2)

Giải câu hỏi 1 – Luyện tập (Trang 60 SGK ngữ văn 9 tập 2) – Phần soạn bài Viếng lăng bác – Viễn Phương trang 60 SGK ngữ văn lớp 9 tập 2.

Đề bài:

Bài 1. Học thuộc lòng bài thơ: Viếng lăng bác.

Trả lời:

Các em học thuộc lòng bài thơ: Viếng lăng bác – Viễn Phương bằng cách học của bản thân.

(BAIVIET.COM)