Giải câu 1 luyện tập (Trang 57 SGK ngữ văn 7 tập 1)

Giải câu hỏi 1 luyện tập (Trang 57 SGK ngữ văn 7 tập 1) – Phần soạn bài Đại từ trang 55 – 59 SGK ngữ văn lớp 7 tập 1.

Đề bài:

Câu 1.

a) Hãy xếp các đại từ trỏ người, sự vật theo bảng dưới đây:

– Ngôi thứ 1:
+ Số ít:
+ Số nhiều:
– Ngôi thứ 2:
+ Số ít:
+ Số nhiều:
– Ngôi thứ 3:
+ Số ít:
+ Số nhiều:

b) Nghĩa của đại từ mình trong câu “Cậu giúp đỡ mình với nhé!” có gì khác nghĩa của đại từ mình trong câu ca dao sau đây?

Mình về có nhớ ta chăng,
Ta về ta nhớ hàm răng mình cười.

Trả lời:

Soan bai dai tu bai 4 sgk ngu van 7 tap 1 hinh anh 1

(BAIVIET.COM)