Giải câu 1 luyện tập (Trang 54 SGK ngữ văn 7 tập 1)

Giải câu hỏi 1 luyện tập (Trang 54 SGK ngữ văn 7 tập 1) – Phần soạn bài Những câu hát châm biếm trang 52 – 54 SGK ngữ văn lớp 7 tập 1.

Đề bài:

Câu 1. Nhận xét về sự giống nhau của bốn bài ca dao trong văn bản, em đồng ý với ý kiến nào dưới đây:

a) Cả bốn bài đều có hình ảnh ẩn dụ, tượng trưng.
b) Tất cả đều sử dụng biện pháp phóng đại.
c) Cả bốn bài đều có nội dung và nghệ thuật châm biếm.
d) Nghệ thuật tả thực có trong cả bốn bài.

Trả lời:

Nhận xét về sự giống nhau của bốn bài ca dao, trong các ý kiến đã nêu, em đồng ý với ý kiến sau:

a) Cả bốn bài đều có nội dung và nghệ thuật châm biếm.

(BAIVIET.COM)