Giải câu 1 – Luyện tập (Trang 52 SGK ngữ văn 10 tập 1)

Giải câu hỏi 1 – Luyện tập (Trang 52 SGK ngữ văn lớp 10 tập 1) – Phần soạn bài Uy-lít-xơ trở về (trích Ô-đi-xê – sử thi Hi Lạp – Hô-Me-Rơ) trang 47 – 52 SGK ngữ văn lớp 10 tập 1.

Đề bài:

Bài 1. Đoạn trích trên đây thường được gọi là “cảnh nhận mặt bằng phép thử bí mật của chiếc giường” và là một trong những sự kiện làm nổi bật tình huống đoàn viên. Học sinh có thể tự tổ chức biểu diễn cảnh này (theo hình thức đóng kịch) để khắc họa sâu thêm hoàn cảnh cũng như hành động của các nhân vật.

Trả lời:

Học sinh tự tổ chức biểu diễn cảnh này (theo hình thức đóng kịch) theo hướng dẫn của giáo viên hoặc lớp trưởng, nhóm trưởng.

(BAIVIET.COM)