Giải câu 1 luyện tập (Trang 51 SGK ngữ văn 7 tập 1)

Giải câu hỏi 1 luyện tập (Trang 51 SGK ngữ văn 7 tập 1) – Phần soạn bài Những câu hát than thân trang 49 – 51 SGK ngữ văn lớp 7 tập 1.

Đề bài:

Câu 1. Em hãy nêu những điểm chung về nội dung và nghệ thuật của ba bài ca dao.

Trả lời:

– Về nội dung, cả ba bài là sự than thân và là sự đồng cảm với nỗi niềm, cuộc đời đau khổ, đắng cay của người nông dân, người phụ nữ. Ngoài ra, những câu hát này còn có ý nghĩa phần kháng, tố cáo xã hội phong kiến.

– Về nghệ thuật, cả ba bài thường dùng các sự vật, con vật gần gũi, nhỏ bé đáng thương làm hình ảnh ẩn dụ, so sánh để diễn tả tâm trạng, thân phận con người. Cả ba đều sử dụng thể thơ lục bát và có âm điệu than thân thương cảm. Cả ba cũng đều có nhóm chữ “Thân em…” mang tính truyền thống, được sử dụng nhiều trong ca dao.

(BAIVIET.COM)