Giải câu 1 luyện tập (Trang 5 SGK ngữ văn 7 tập 2)

Giải câu hỏi 1 luyện tập (Trang 5 SGK ngữ văn 7 tập 2) – Phần soạn bài Tục ngữ về thiên nhiên và lao động sản xuất trang 3 – 6 SGK ngữ văn lớp 7 tập 2

Đề bài:

Câu 1. Sưu tầm thêm một số câu tục ngữ có nội dung phản ánh kinh nghiệm của nhân dân ta về các hiện tượng mưa, nắng, bão, lụt.

Trả lời:

– Chớp đằng tây mưa dây bão giật

– Cầu vồng mống cụt, không lụt cũng mưa

– Qụa tắm thì ráo, sáo tắm thì mưa

– Chuồn chuồn bày thấp thì mưa, bay cao thì hạn, bay vừa thì râm

(BAIVIET.COM)