Giải câu 1 – Luyện tập (Trang 47 SGK ngữ văn 7 tập 2)

Giải câu hỏi 1 – Luyện tập (Trang 47 SGK ngữ văn 7 tập 2) – Phần soạn bài Thêm trạng ngữ cho câu (Tiếp theo) trang 47 SGK ngữ văn lớp 7 tập 2

Đề bài:

Bài 1: Nêu công dụng của trạng ngữ trong các đoạn trích (a) (b) trong SGK trang 47.

Trả lời:

Tác dụng của các trạng ngữ trong đoạn trích:

– Xác định hoàn cảnh, điều kiện diễn ra sự việc nêu trong câu, góp phần làm cho nội dung của câu được đầy đủ, chính xác.

– Nối kết các câu, các đoạn với nhau góp phần làm cho đoạn văn được mạch lạc.

(BAIVIET.COM)