Giải câu 1 – Luyện tập (Trang 46 SGK ngữ văn 8 tập 2)

Giải câu hỏi 1 – Luyện tập (Trang 46 SGK ngữ văn 8 tập 2) – Phần soạn bài Câu trần thuật trang 46 SGK ngữ văn lớp 8 tập 2.

Đề bài:

Bài 1. Hãy xác định kiểu câu và chức năng của những câu sau đây:

a) Thế rồi Dế Choắt tắt thở. Tôi thương lắm. Vừa thương vừa ăn năn tội mình.

(Tô Hoài, Dế Mèn phiêu lưu kí)

b) Mã Lương nhìn cây bút bằng vàng sáng lấp lánh, em sung sướng reo lên:

– Cây bút đẹp quá! Cháu cảm ơn ông! Cảm ơn ông!

(Cây bút thần)

Trả lời:

a) Dế Choắt tắt thở.

-> Câu trần thuật kể lại chuyện Dế Choắt chết

Tôi thương lắm. Vừa thương vừa ăn năn tội mình.

-> Bộc lộ niềm thương xót, hối hận của Dế Mèn trước tội lỗi gây ra với Dế Choắt.

b) Câu trần thuật: ” Mã Lương nhìn cây bút bằng vàng sáng lấp lánh, em sung sướng reo lên:”

-> Thuật lại sự việc Mã Lương có cây bút thần.

– Câu cảm thán: ” Cây bút đẹp quá!”

-> Bộc lộ cảm xúc vui sướng trước cây bút đẹp.

– Câu trần thuật: “Cháu cảm ơn ông! Cảm ơn ông!”

-> Bộc lộ cảm xúc biết ơn người đã tặng bút thần.

(BAIVIET.COM)