Giải câu 1 – Luyện tập (Trang 44 SGK ngữ văn 8 tập 2)

Giải câu hỏi 1 – Luyện tập (Trang 44 SGK ngữ văn 8 tập 2) – Phần soạn bài Câu cảm thán trang 44 SGK ngữ văn lớp 8 tập 2.

Đề bài:

Bài 1. Hãy cho biết các câu trong những đoạn trích sau có phải là câu cảm thán không. Vì sao?

a) Than ôi! Sức người khó lòng địch nổi trời! Thế đê không sao cự lại được với thế nước! Lo thay! Nguy thay! Khúc đê này hỏng mất.

(Phạm Duy Tốn, Sống chết mặc bay)

b) Hỡi cảnh rừng ghê gớm của ta ơi!

(Thế Lữ, Nhớ rừng)

c) Chao ôi, có biết đâu rằng: hung hăng, hống hách láo chỉ tổ đem thân mà trả nợ cho những cử chỉ ngu dại của mình thôi. Tôi đã phải trải cảnh như thế. Thoát nạn rồi, mà còn ân hận quá, ân hận mãi.

(Tô Hoài, Dế Mèn phiêu lưu kí)

Trả lời:

a) Câu cảm thán: “Than ôi! Lo thay! Nguy thay!

-> Có dấu chấm than kết thúc câu kết hợp bộc lộ sự lo lắng trước tình thế nguy kịch khi đê sắp vỡ.

b) Câu cảm thán: ” Hỡi cảnh rừng ghê gớm của ta ơi!”

-> Bộc lộ khát vọng, tình cảm nhớ mong chốn cũ, rừng xưa của con hổ.

c) Câu cảm thán: “Chao ôi… mình thôi”

-> Sự hối tiếc, ân hận trước những hành động hung hăng, hống hách của Dế Mèn

(BAIVIET.COM)