Giải câu 1 – Luyện tập (Trang 35 SGK ngữ văn 8 tập 2)

Giải câu hỏi 1 – Luyện tập (Trang 35 SGK ngữ văn 8 tập 2) – Phần soạn bài Thuyết minh về một danh lam thắng cảnh trang 35 SGK ngữ văn lớp 8 tập 2.

Đề bài:

Bài 1. Lập lại bố cục bài giới thiệu hồ Hoàn Kiếm và đền Ngọc Sơn một cách hợp lí.

Trả lời:

Bố cục bài giới thiệu hồ Hoàn Kiếm:

– Mở bài: Giới thiệu chung về hai thắng cảnh hồ Hoàn Kiếm và đền Ngọc Sơn.

– Thân bài:

+ Giới thiệu về hồ Hoàn Kiếm

+ Giới thiệu đền Ngọc Sơn

– Kết bài: Giới thiệu về các danh lam thắng cảnh xung quanh hồ.

(BAIVIET.COM)