Giải câu 1 luyện tập (Trang 24 SGK ngữ văn 7 tập 2)

Giải câu hỏi 1 luyện tập (Trang 24 SGK ngữ văn 7 tập 2) – Phần soạn bài Đề văn nghị luận và việc lập ý cho bài văn nghị luận trang 22 – 24 SGK ngữ văn lớp 7 tập 2

Đề bài:

Câu 1. Hãy tìm hiểu đề và lập ý cho đề bài: Sách là người bạn lớn của con người.

Trả lời:

Hãy tìm hiểu và lập dàn ý cho đề bài: Sách là người bạn lớn của con người.

– Tìm hiểu đề:

+ Vấn đề nghị luận: ý nghĩa to lớn của sách đối với đời sống con người;

+ Bàn luận về vấn đề nghị luận: vai trò của sách với đời sống của con người ;

+ Khuynh hướng nghị luận: khẳng định ý nghĩa to lớn của sách đối với đời sống con người;

+ Yêu cầu: Phải phân tích tác dụng của sách đối với nhận thức của con người về thế giới xung quanh, về các lĩnh vực tri thức, về quá khứ – hiện tại – tương lai, giúp cho ta chia sẻ với tình cảm của người khác, giúp ta có những phút giây giải trí, thưởng thức nghệ thuật ngôn từ,…; tiến tới khẳng định sách là người bạn không thể thiếu trong đời sống mỗi người.

– Lập ý:

+ Giới thiệu về sách

+ Vì sao lại nói “Sách là người bạn lớn của con người”? Vì sách rất có ích đối với con người.

++) Ích lợi của sách đối với đời sống con người thể hiện cụ thể ở những phương diện nào?

++) Trong thực tế, ích lợi của sách thể hiện ra sao? Những sự việc cụ thể nào cho thấy ích lợi của sách?

+ Nhận rõ ích lợi to lớn của sách như vậy, chúng ta sẽ làm gì?

(BAIVIET.COM)