Giải câu 1 – Luyện tập (Trang 23 SGK ngữ văn 9 tập 1)

Giải câu hỏi 1 – Luyện tập (Trang 23 SGK ngữ văn 9 tập 1) – Phần soạn bài Các phương châm hội thoại (Tiếp theo) trang 23 SGK ngữ văn lớp 9 tập 1.

Đề bài:

Bài 1. Trong kho tàng tục ngữ, ca dao Việt Nam có nhiều câu như:

a) Lời chào cao hơn mâm cỗ

b) Lời nói chẳng mất tiền mua,
Lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau.

c) Kim vàng ai nỡ uốn câu,
Người khôn ai nỡ nói nhau nặng lời.

Qua những câu tục ngữ, ca dao đó, cha ông khuyên dạy chúng ta điều gì? Hãy tìm thêm một số câu tục ngữ, ca dao có nội dung tương tự.

Trả lời:

a) Lời chào cao hơn mâm cỗ: thái độ quý mến, lịch sự quan trọng hơn cả giá trị vật chất của mâm cỗ.

b) Lời nói nhã nhặn, lịch sự không tốn kém gì mà hiệu quả lại lớn.

c) Chiếc kim bằng vàng (vật quý) không ai nỡ uốn làm lưỡi câu (vật tầm thường), vậy người khôn ngoan (hiểu biết) không nên nói nặng lời với nhau (không tương xứng với giá trị của mình)

Tất cả các câu tục ngữ trên đều khuyên mọi người khi giao tiếp cần lịch sự, nhã nhặn.

Tham khảo một số câu tục ngữ, ca dao sau:

– Vàng thì thử lửa thử than,
Chuông kêu thử tiếng, người ngoan thử lời.
– Chẳng được miếng thịt miếng xôi
Cũng được lời nói cho nguôi tấm lòng.
– Chim khôn kêu tiếng rảnh rang,
Người khôn nói tiếng dịu dàng dễ nghe.

(BAIVIET.COM)