Giải câu 1 – Luyện tập (Trang 23 SGK ngữ văn 10 tập 2)

Giải câu hỏi 1 – Luyện tập (Trang 23 SGK ngữ văn lớp 10 tập 2) – Phần soạn bài Đại cáo bình Ngô (Bình Ngô đại cáo) – Phần 2: Tác phẩm trang 23 SGK ngữ văn lớp 10 tập 2.

Đề bài:

Bài 1. Lập sơ đồ kết cấu của Đại cáo bình Ngô và phân tích tác dụng của nghệ thuật kết cấu đó.

Trả lời:

Sơ đồ kết cấu của Đại cáo bình Ngô:

soan bai – dai cao binh ngo (binh ngo dai cao) – phan 2: tac pham

(BAIVIET.COM)