Giải câu 1 – Luyện tập (Trang 20 SGK ngữ văn 11 tập 2)

Giải câu hỏi 1 – Luyện tập (Trang 20 SGK ngữ văn lớp 11 tập 2) – Phần soạn bài Nghĩa của câu (tiếp theo) trang 20 SGK ngữ văn lớp 11 tập 2.

Đề bài:

Bài 1. Phân tích nghĩa sự việc và nghĩa tình thái trong các câu sau

a) Ngoài này nắng đỏ cành cam
Chắc trong ấy nắng xanh lam ngọn dừa.

(Tố Hữu, Tiếng hát sang xuân)

b) Tấm ảnh chụp hai mẹ con kia rõ ràng là mợ Du và thằng Dũng.

(Nguyên Hồng, Mợ Du)

c) Thật là một cái gong xứng đáng với tội án sáu người tử tù.

(Nguyễn Tuân, Chữ người tử tù)

d) Xưa nay hắn chỉ sống bằng giật cướp và dọa nạt. Nếu không còn sức mà giật cướp, dọa nạt nữa thì sao? Đã đành, hắn chỉ mạnh vì liều.

(Nam Cao, Chí Phèo)

Trả lời:

Phân tích nghĩa sự việc và nghĩa tình thái trong các câu sau:

a) – Nghĩa sự việc: hiện tượng thời tiết nắng ở hai miền Nam – Bắc có sắc thái khác nhau.

– Nghĩa tình thái: phỏng đoán với độ tin cậy cao ( từ “chắc”).

b) – Nghĩa sự việc: ảnh là của mợ Du và thằng Dũng.

– Nghĩa tình thái: khẳng định sự việc ở mức độ cao ( từ “rõ ràng là”)

c) – Nghĩa sự việc: cái gông (to nặng) tương ứng với tội án tử tù.

– Nghĩa tình thái: khẳng định một cách mỉa mai ( từ “thật là”).

d) – Nghĩa sự việc của câu thứ nhất nói về cái nghề Chí Phèo (cướp giật dọa nạt).

– Nghĩa tình thái: nhấn mạnh bằng từ chỉ.

Ở câu d (3): “đã đành” là từ tình thái hàm ý miễn cưỡng công nhận một sự thật là: hắn mạnh vì tiền ( nghĩa sự việc).

(BAIVIET.COM)