Giải câu 1 – Luyện tập (Trang 176 SGK ngữ văn 12 tập 2)

Giải câu hỏi 1 – Luyện tập (Trang 176 SGK ngữ văn lớp 12 tập 2) – Phần soạn bài Văn bản tổng kết trang 173 – 177 SGK ngữ văn lớp 12 tập 2.

Đề bài:

Câu 1. Đọc văn bản sau và trả lời câu hỏi nêu ở dưới.

TỔNG KẾT THÀNH TÍCH CÔNG TÁC ĐOÀN VÀ PHONG TRÀO THANH NIÊN TÌNH NGUYỆN CỦA CHI ĐOÀN LỚP 11A NĂM HỌC 2006 – 2007

I. ĐẶC ĐIỂM CỦA CHI ĐOÀN

[…]

II. CÔNG TÁC GIÁO DỤC CHÍNH TRỊ, TƯ TƯỞNG

1. Ngay từ đầu năm học 2006 – 2007, được sự chỉ đạo của Ban Chấp hành Đoàn cấp trên, Ban Chấp hành Chi đoàn lớp 11A đã tổ chức cho đoàn viên trong Chi đoàn tham gia các cuộc thi tìm hiểu điều lệ Đoàn, giúp đoàn viên hiểu rõ hơn về Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và ý thức được trách nhiệm, nghĩa vụ của mỗi cá nhân đối với phong trào chung của toàn trường.

2….

3….

III. KẾT QUẢ THỰC HIỆN PHONG TRÀO THANH NIÊN TÌNH NGUYỆN

1. Tình nguyện phấn đấu trong học tập:… Kết quả:…

2. Tình nguyện tham gia phong trào chống tệ nạn xã hội:… Kết quả:…

3. Tình nguyện chung sức cùng cộng đồng tham gia công tác xã hội:… Kết quả:…

IV. CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐOÀN

1. Vào đầu năm học, được sự chỉ đạo của Ban Chấp hành Đoàn cấp trên, Ban Chấp hành Chi đoàn khóa trước đã tổ chức một cách nghiêm túc Đại hội Chi đoàn lớp 11A, bầu ra được một Ban Chấp hành Chi đoàn khóa 2006 – 2007, gồm ba đoàn viên xứng đáng với sự tín nhiệm của tập thể và đáp ứng được yêu cầu của nhiệm vụ mới.

2….

3….

Trong năm học 2006 – 2007, Chi đoàn lớp 11A đã đạt được một số thành tích nêu trên. Đề nghị Đoàn cấp trên xem xét khen thưởng cho Chi đoàn để thúc đẩy phong trào trong những năm học sau.

BCH CHI ĐOÀN LỚP 11A
BÍ THƯ
(Đã kí)

Câu hỏi:

a) Văn bản trên đã đạt được những yêu cầu nào của một văn bản tổng kết? (Chú ý bố cục và cách diễn đạt ở các đoạn trích nguyên văn của văn bản.)

b) Trong văn bản có một số phần bị lược bớt (được đánh dấu bằng dấu ba chấm). Anh (chị) đoán xem trong các phần bị lược đi ấy, tác giả dẫn ra những sự việc, số liệu gì?

c) Đối chiếu với yêu cầu của một văn bản tổng kết nói chung, văn bản trên thiếu nội dung nào?

Trả lời:

a) Văn bản đã cho đạt được những yêu cầu:

– Bố cục đầy đủ 3 phần.

– Nội dung cụ thể, diễn đạt ngắn gọn, chính xác, nhận xét, kết luận đúng mực.

b) Những sự việc, số liệu trong phần bị lược bớt là:

Phần 1:

Những thuận lợi, khó khăn

Nhiệm vụ và mục tiêu phấn đấu

Phần II; III; IV

Những công việc, những thành tích đạt được

Những việc chưa làm được

Những số liệu minh họa

c) Những nội dung còn thiếu:

Tên cơ quan ban hành văn bản

Địa điểm, thời gian

Bài học rút ra.

(BAIVIET.COM)