Giải câu 1 – Luyện tập (Trang 172 SGK ngữ văn 12 tập 2)

Giải câu hỏi 1 – Luyện tập (Trang 172 SGK ngữ văn lớp 12 tập 2) – Phần soạn bài Phong cách ngôn ngữ hành chính trang 167 – 172 SGK ngữ văn lớp 12 tập 2.

Đề bài:

Câu 1. Hãy kể tên một số loại văn bản hành chính thường liên quan đến công việc học tập trong nhà trường của anh (chị).

Trả lời:

Các loại văn bản hành chính thường gặp như: biên bản họp lớp, đơn xin nghỉ học, đơn xin miễn giảm học phí, đơn xin gia nhập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, giấy chứng nhận, sơ yếu lí lịch, bằng tốt nghiệp, giấy khai sinh, học bạ…

(BAIVIET.COM)