Giải câu 1 – Luyện tập (Trang 167 SGK ngữ văn 9 tập 2)

Giải câu hỏi 1 – Luyện tập (Trang 167 SGK ngữ văn lớp 9 tập 2) – Phần soạn bài Bắc Sơn (Trích hồi bốn – Nguyễn Huy Tưởng) trang 159 – 167 SGK ngữ văn lớp 9 tập 2.

Đề bài:

Bài 1. Chia mỗi nhóm bốn em, tập đọc phân vai theo các nhân vật trong trích đoạn kịch này.

Trả lời:

Học sinh tự chia nhóm và tập đọc phân vai theo các nhân vật trong trích đoạn kịch này.

(BAIVIET.COM)