Giải câu 1 – Luyện tập (Trang 163 SGK ngữ văn 7 tập 1)

Giải câu hỏi 1 – Luyện tập (Trang 163 SGK ngữ văn 7 tập 1) – Phần soạn bài Một thứ quà của lúa non: Cốm chi tiết trang 163 SGK ngữ văn lớp 7 tập 1.

Đề bài:

Bài 1: Chọn học thuộc một đoạn văn trong bài khoảng 5- 6 dòng.

Trả lời:

Gợi ý: HS có thế chọn đoạn đầu hoặc đoạn 3 về việc thưởng thức cốm.

(BAIVIET.COM)