Giải câu 1 – Luyện tập (Trang 157 SGK ngữ văn 9 tập 2)

Giải câu hỏi 1 – Luyện tập (Trang 157 SGK ngữ văn 9 tập 2) – Phần soạn bài Luyện tập viết hợp đồng trang 157 SGK ngữ văn lớp 9 tập 2.

Đề bài:

Bài 1. Chọn cách diễn đạt nào trong hai cách sau? Tại sao?

a) – Hợp đồng có giá trị từ ngày… tháng… năm… đến hết ngày… tháng… năm… (1)

– Hợp đồng có giá trị một năm. (2)

b) Bên B phải thanh toán cho bên A bằng ngoại tệ. (1)

– Bên B phải thanh toán cho bên A bằng đô la Mĩ. (2)

c) – Bên A có thể sẽ không nhận nếu bên B đưa loại hàng không đúng phẩm chất, không đúng quy cách như đã thỏa thuận. (1)

– Bên A sẽ không nhận nếu bên B đưa loại hàng không đúng phẩm chất, không đúng quy cách như đã thỏa thuận. (2)

d) – Bên A có trách nhiệm bảo đảm số lượng, chất lượng, chủng loại hàng. (1)

– Bên A có trách nhiệm bảo đảm số lượng, chất lượng, chủng loại hàng như đã thoả thuận với bên B. (2)

Trả lời:

a) Chọn cách diễn đạt (1) vì cách (1) rõ ràng về ngày tháng còn cách (2) khiến cho người đọc không xác định chính xác ngày tháng.

b) Chọn cách diễn đạt (2) vì cách (2) chỉ ra chính xác loại tiền mà bên B cần thanh toán, không hề đa nghĩa như cách (1)

c) Chọn cách diễn đạt (2) vì cách (1) nói không rõ ràng bằng cách (2)

d) Chọn cách diễn đạt (2) vì cách (1) nói không rõ ràng bằng cách (2)

(BAIVIET.COM)