Giải câu 1 – Luyện tập (Trang 153 SGK ngữ văn 7 tập 1)

Giải câu hỏi 1 – Luyện tập (Trang 153 SGK ngữ văn 7 tập 1) – Phần soạn bài Điệp ngữ trang 153 SGK ngữ văn lớp 7 tập 1.

Đề bài:

Bài 1: Tìm điệp ngữ trong những đoạn trích trong SGK trang 153 và cho biết tác giả muốn nhấn mạnh điều gì.

Trả lời:

a) – Điệp ngữ: một dân tộc đã gan góc, dân tộc đó

– Tác dụng: Trong đoạn văn của Hồ Chí Minh, các điệp ngữ có tác dụng nhấn mạnh tinh thần đấu tranh của dân tộc và sự xứng đáng được hưởng quyền tự do độc lập của dân tộc ấy.

b) – Điệp ngữ: trông

– Tác dụng: Ý nhấn mạnh nỗi lo toan, trông chừng thời tiết, mong cho mưa thuận gió hòa để người nông dân được mùa, bội thu.

(BAIVIET.COM)