Giải câu 1 – Luyện tập (Trang 15 SGK ngữ văn 7 tập 1)

Giải câu hỏi 1 – Luyện tập (Trang 15 SGK ngữ văn 7 tập 1) – Phần soạn bài Từ ghép trang 15 SGK ngữ văn lớp 7 tập 1.

Đề bài:

Bài 1: Xếp các từ ghép suy nghĩ, lâu đời, xanh ngắt, nhà máy, nhà ăn*, chài lưới, cây cỏ, ẩm ướt, đầu đuôi, cười nụ theo bảng phân loại.

Trả lời:

– Từ ghép chính phụ: Lâu đời, xanh ngắt, nhà máy, nhà ăn, cười nụ.

– Từ ghép đẳng lập: Suy nghĩ, ẩm ướt, đầu đuôi, chài lưới, cây cỏ.

(BAIVIET.COM)