Giải câu 1 – Luyện tập (Trang 144 SGK ngữ văn 6 tập 2)

Giải câu hỏi 1 – Luyện tập (Trang 144 SGK ngữ văn 6 tập 2) – Phần soạn bài Luyện tập cách viết đơn và sửa lỗi trang 142 – 143 SGK ngữ văn lớp 6 tập 2.

Đề bài:

Bài 1. Quê em mới có điện. Em hãy thay bố mẹ viết đơn gửi Ban quản lí điện của địa phương xin bán điện cho gia đình mình.

Trả lời:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

ĐƠN XIN CẤP ĐIỆN

Kính gửi: Ban quản lý chi nhánh điện lực xã… huyện…tỉnh…

Tôi là:

Nơi ở hiện tại:

Tôi viết đơn này gửi Ban Quản lí điện chi nhánh xã… huyện… cấp điện cho gia đình tôi dùng trong sinh hoạt. Gia đình tôi sẽ đảm bảo đóng tiền đầy đủ theo qui định hàng tháng. Sử dụng điện tiết kiệm và an toàn.

Tôi xin chân thành cảm ơn.

Kí tên

(BAIVIET.COM)