Giải câu 1 – Luyện tập (Trang 141 SGK ngữ văn 6 tập 2)

Giải câu hỏi 1 – Luyện tập (Trang 141 SGK ngữ văn 6 tập 2) – Phần soạn bài Chữa lỗi về chủ ngữ và vị ngữ (tiếp theo) trang 141 – 142 SGK ngữ văn lớp 6 tập 2.

Đề bài:

Bài 1. Xác định chủ ngữ, vị ngữ trong những câu sau:

a) Năm 1945, cầu được đổi tên thành cầu Long Biên

(Theo Thúy Lan)

b) […] Cứ mỗi lần ngẩng lên nhìn bầu trời Hà Nội trong xanh, lòng tôi lại nhớ những năm tháng chống đế quốc Mĩ oanh liệt và oai hùng.

(Theo Thúy Lan)

c) Đứng trên cầu, nhìn dòng sông Hồng đỏ rực nước cuồn cuộn chảy với sức mạnh không gì ngăn nổi, nhấn chìm bao màu xanh thân thương, bao làng mạc trù phú đôi bờ, tôi lại cảm thấy chiếc cầu như chiếc võng đung đưa, nhưng vẫn dẻo dai, vững chắc.

(Theo Thúy Lan)

Trả lời:

a) Chủ ngữ: cầu

b) Chủ ngữ: Lòng tôi

c) Chủ ngữ: tôi

(BAIVIET.COM)