Giải câu 1 – Luyện tập (Trang 137 SGK ngữ văn 8 tập 2)

Giải câu hỏi 1 – Luyện tập (Trang 137 SGK ngữ văn 8 tập 2) – Phần soạn bài Luyện tập làm văn bản tường trình trang 136 – 137 SGK ngữ văn lớp 8 tập 2.

Đề bài:

Bài 1. Chỉ ra những chỗ sai trong việc sử dụng văn bản ở các tình huống sau:

a) Một học sinh thường đi học muộn. Cô giáo chủ nhiệm muốn bạn ấy nhận rõ khuyết điểm và thành khẩn sửa chữa. Bạn ấy đã làm bản tường trình nộp cho cô giáo.

b) Để chuẩn bị Đại hội chi đội TNTP Hồ Chí Minh, chi đội trưởng đã viết bản tường trình.

c) Cô Tổng phụ trách Đội cần biết những công việc tập thể chi đội đã thực hiện và những kết quả đã đạt được trong đợt thi đua vừa qua, bạn Hoa thay mặt Ban chỉ huy chi đội viết bản tường trình nộp cho cô Tổng phụ trách.

Trả lời:

a) Trong tình huống này cần phải viết bản kiểm điểm.

b) Không dùng văn bản tường trình mà dùng Báo cáo kế hoạc thực hiện đại hội.

c) Không dùng văn bản tường trình mà phải dùng bản Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch.

(BAIVIET.COM)