Giải câu 1 – Luyện tập (Trang 131 SGK ngữ văn 1 tập 1)

Giải câu hỏi 1 (Trang 131 SGK ngữ văn lớp 11 tập 1) – Phần soạn bài Phong cách ngôn ngữ báo chí trang 129 – 131 SGK ngữ văn lớp 11 tập 1.

Đề bài:

Đọc một tờ báo và xác định những thể loại văn bản báo chí trên tờ báo đó.

Trả lời:

Ngôn ngữ báo chí được sử dụng ở những thể loại tiêu biểu: Bản tin, phóng sự, tiểu phẩm…

(BAIVIET.COM)