Giải câu 1 – Luyện tập (Trang 130 SGK ngữ văn 10 tập 2)

Giải câu hỏi 1 – Luyện tập (Trang 130 SGK ngữ văn lớp 10 tập 2) – Phần soạn bài Nội dung và hình thức của văn bản văn học trang 127 – 130 SGK ngữ văn lớp 10 tập 2.

Đề bài:

Câu 1. So sánh đề tài của hai văn bản văn học Tắt đèn của Ngô Tất Tố và Bước đường cùng của Nguyễn Công Hoan.

Trả lời:

– Đề tài của hai tác phẩm là người nông dân trong xã hội thực dân nửa phong kiến.

– Sự khác nhau giữa đề tài của hai tác phẩm: nếu ở Tắt đèn là số phận bi kịch của người nông dân bị chèn ép bởi sưu cao thuế nặng thì trong Bước đường cùng lại là những bất hạnh của người nông dân muốn chống lại cường hào ác bá đè đầu cưới cổ người dân.

(BAIVIET.COM)